Servıkal dısk hastalığı(boyun fıtığı hastalığı)

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Genel populasyinda her üç şahıstan ikisinin hayatının bir periyodunda kesinlikle şikayetçi olduğu rahatsızlıklardan olan boyun ağrılarının en sık niçinlerinden biri de Boyun Fıtığı olarak bilinen “Servikal Disk Hastalığı” dır. Erişkin insanların % 5 ‘i boyun ağrıları niçiniyle 6 aylık bir süre için iș bakılırsamez hale gelmektedir. Boyun fıtıkları aslında omurgada ilerleyici, kronik bir “yaşlanma” ve aşınma sürecinin klinik durumlarını yansıtmaktadır.

Boyun Fıtığı niçinleri Nelerdir?
Boyun fıtığı 20-40 yaşları içinde, çoklukla bedenini epey kullanan bireylerde ortaya çıkar. Boyun fıtığının esas sebebi boynu zedeleyecek biçimde ağır yükler yüklenmektir. Ani aykırı hareketler yapmak, ağır sporlar yapmak, yanlış yatış durumu, daima telefon ve bilgisayarla
vakit geçirmek, birebir konumda daima oturmak, boyna ve boyun disklerine ziyan verecek tıpta meslek icra etmek,çeşitli kazalar kararı boyna alınan darbeleri de boyun fıtığı sebepleri olarak sıralayabiliriz.

Belirtiler;
Boyun fıtığının en öne çıkan belirtisi boyun ağrısıdır. Lakin her boyun ağrısı fıtıktan kaynaklanmaz. Bunların büyük bir kısmı kas kökenli ağrılardan kaynaklanır. Boyun fıtığı zorlamaya ve ağır kaldırmaya bağlı olarak ortaya çıkar.

Fıtığa bağlı gelişen ağrılar; sırta, kürek kemiğine, omuza, başın art tarafına ve el parmak ucuna kadar inen ağrılar biçiminde görülür. Ağrı haricinde, ileri derece fıtıklarda, sıkışan sonun işlevine bağlı olarak kolların ve parmakların aşikâr bölgelerinde uyuşukluk, karıncalanma, güç kaybı ortaya çıkabilir.

Tanı formları;
Tabibi tanıya götürecek en kıymetli bilgi hastanın tanım ettiği şikayeti ile birlikte müşahede ve muayene ile belirlenecek klinik durumdur. Muayenede ağrının cinsi ve yeri tespit edilmeye çalışılır, ayrıyeten rastgele bir kuvvet kaybı, duyu kaybı ve de olağandışı refleks denetim edilir.Muayene ile bir arada doktorun isteyeceği Röntgen sineması, MR ve Bilgisayarlı Tomografi (CT) sistemi kesin teşhis için yardımcı olacak
görüntüleme halleridir.
Bilhassa MR’da fıtığın omurilik ve hudutlara yaptığı bası net görülebilir. Kimi durumlarda hudut kalitelerini ve uzunluğundan kola giden sonun öbür bir niçinle hasarını gösteren EMG de boyun fıtığının teşhisinde kullanılır.

Tedavi biçimleri;
Boyun fıtığı (servikal disk hernisi) olan hastaların birçok hiç bir tedavi görmeksizin yalnızca dinlenme ve istirahat ile güzele gidebilir. Ağrısı devam eden hastaların tedavisi için değişik seçenekler mevcuttur. Boyun fıtığı ile ilgili ağrıyı azaltacak bir epey ilaç mevcuttur. bir epeyce hasta cerrahi olmayan medikal tedavi yahut konservatif tedavi ile uyguna gidecektir. İstirahat, boyunluk, hudut yangısını azaltmaya yönelik anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı denetimi için ağrı kesiciler, fizik tedavi, antrenman yahut bölgesel kortizonlu enjeksiyonlar üzere tedaviler ameliyat dıșı tedaviler olarak
doktorunuz tarafınca önerebilir.

Cerrahi Tedavi (Boyun Ameliyatı)

Boyun fıtığı teşhisi konan fakat cerrahi olmayan tedavi biçimlerinden yarar görmeyen hastalar için ameliyat gerekli olabilir. Boyun fıtığı ameliyatının hedefi sona bası yapan kısmın çıkarılmasıdır. Bu diskektomi ismi verilen bir süreçle yapılır. Fıtığın yerine göre cerrah, omurgaya ulaşmak için boynun ön ya da art tarafınca ameliyat önerebilir. Önden yaklaşımda fıtık ve disk dokusu neredeyse büsbütün çıkarılacağından füzyon süreci de gerekli olur. Yapılan cerrahi süreç mikrocerrahi yol ile yapılmalıdır. Medikal tedavi, Fizik tedavi ya da
cerrahi uygunluğu ve sistemi ile ilgili en güzel sonucu hekiminiz verecektir.

Op. Dr Eser Berkyürek
Beyin-Omurilik ve Hudut Cerrahisi uzmanı
ÖZEL ERCİYES HASTANESİ