Post sanayi toplumu nedir ?

Esigorta

Global Mod
Global Mod
Post sanayi toplumu, yuzyllardan beri yasams olan insanlarn ortak yasamnn artk zorluklarla kars karsya kalmasndan kaynaklanan bir kavramdr. Post sanayi toplumu, insanlarn birbirine bagl olan, dinamik ve devaml evrimsel degisim icinde olan, degisen ve kuresel bir toplum olarak tanmlanr. Post sanayi toplumu, teknolojinin gelismesi, iletisimin yaygnlasmas ve iletisim araclarnn gelismesiyle, insanlar arasndaki iliskilerin yeni bir duzeyde kalclk kazandg bir donemde yasanmaktadr.

Post Sanayi Toplumunun Ozellikleri

Post sanayi toplumu, onceki donemlerden farkl olarak, toplum uyelerinin cogu arasnda cok fazla bireysel farkllklarn ve cogulcu bir toplumun olusturulmasn saglamaktadr. Post sanayi toplumu, toplumsal yaplarnn kapsamn, kulturlerinin cesitliligini, uyelere olan katlmn ve cokluklarnn etkinligini arttrarak tanmlanr. Post sanayi toplumu, insanlar arasndaki iliskileri, cok disiplinli bir yaklasm olarak kavramaktadr.

Post Sanayi Toplumunun Ozellikleri

Post sanayi toplumu, onceki toplumlarn aksine, bireylerin isbirligine dayal ve surekli degisim icerisinde olan bir yapya sahiptir. Post sanayi toplumunda, toplumsal katlm, paylasm ve duyarllk kavramlar onemli bir yere sahiptir. Post sanayi toplumlarnn uyeleri arasnda cokluklar, kulturel cesitlilik ve cogulculuk onemli bir yere sahiptir. Post sanayi toplumlar, cok disiplinli ve katlmc bir yaklasmla calsrlar ve her bir uye icin ayr ayr sorumluluklar vardr. Post sanayi toplumlar, her bir uyesinin tek tek haklarn koruma ve karslkl saygya dayal bir ortamda calsmay amaclar.

Post sanayi toplumlar, cok disiplinli, katlmc ve coklu disiplinler aras calsma ortamnn onemini vurgular. Post sanayi toplumlar, sosyal, ekonomik ve politik anlamda insanlar arasndaki iliskileri on plana ckarmak icin calsrlar.