Corona ve hareketlilik üzerine ikinci DLR çalışması: toplu taşıma kaybediyor, bireysel ulaşım önem kazanıyor

celikci

New member
Toplu taşıma zemin kaybediyor, bireysel ulaşım araçlarının, özellikle özel arabaların önemi artıyor. Bunlar, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi’ndeki (DLR) Ulaştırma Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen ikinci araştırmanın temel bulgularıdır. DLR, Haziran ayının sonundan Temmuz 2020’nin başına kadar olan dönemde 1.000 kişinin katıldığı temsili bir ankete dayanarak, şu anda gevşetilen önlemlerle korona pandemisinin hareketlilik davranışını nasıl etkilediğini inceledi. İlk anket, Nisan 2020’deki sokağa çıkma yasağı sırasında gerçekleştirildi. İkinci anketle bilim insanları, Corona krizinin hareketlilik sektöründeki tutum ve davranışlar üzerindeki orta ve uzun vadeli etkilerini incelemek istiyor.


Trafik dönüşü için fırsatlar ve risklerProf. Barbara Lenz, “‘Eskisi gibi’ olmayacağı aşikar hale geliyor. Asıl soru, yeni mobil normalliğin nasıl görüneceği. Acil durumda test edilen davranışlar kökleşmiş hale geldi ve yeni rutinleri etkiliyor” diye özetliyor Prof. Barbara Lenz , DLR Ulaştırma Araştırmaları Enstitüsü Direktörü. Bu değişiklikler, trafik dönüşünün başarısı için fırsatlar ve risklerle ilişkilidir. “İnsanlar çevre dostu alternatifleri deniyor, örneğin bisiklet kullanmak. Bazı şehirlerde bunu desteklemek için pop-up bisiklet yolları ortaya çıktı. Evden çalışmak, artık işe yolculuk olmadığı anlamına geliyor.” Lenz, aynı zamanda, bireysel, daha az sürdürülebilir ulaşım araçlarına dönüş olduğunu da sözlerine devam ediyor: “Kendi arabana sahip olmak Corona krizinden açık ara galip çıkarken, toplu taşıma ise kaybeden. Ayrıca zayıfladı. Trafikteki dönüş yolu böylece devam etti. Çünkü başarısı için güçlü toplu taşıma gereklidir. Bu, gelecekte net bir odak noktası olmalıdır”.


Normalleşmeye rağmen: Katılımcılar hareketliliği kısıtlı olarak algılıyorCep telefonu verilerinin analizi, ikinci anket sırasındaki trafik hacminin büyük ölçüde Corona krizinden önceki seviyeye ulaştığını gösteriyor. Ankete katılanların bireysel algısı farklı: yüzde 43’ü son yedi gün içinde normalden daha az veya çok daha az dışarı çıktığını belirtiyor. Yaklaşık yarısı yolculuk hacminin normale döndüğünü söylüyor.

Ulaşım araçları farklı derecelerde etkilenmektedir: yaklaşık üçte ikisi bisiklet, araba veya yaya olarak aynı sıklıkta seyahat ettiklerini belirtmektedir. Bununla birlikte, yaklaşık yarısı toplu taşımayı daha az kullandıklarını ve çoğunlukla da çok daha az kullandıklarını söylüyor. Bu, yerel ve uzun mesafeli toplu taşıma araçlarında önemli ölçüde azalan yolcu sayıları ile örtüşmektedir.


Ayrıca: kendini iyi hissettiren bir araba, kaybeden olarak toplu taşımaBirinci ve ikinci ankette katılımcılar ulaşım araçlarıyla çok farklı duygular ilişkilendiriyor: Trenlere, uçaklara, araç paylaşımına ve yerel toplu taşımaya karşı büyük rahatsızlık duyduklarını ifade ediyorlar. Ankete katılanlar özellikle uçakta kendilerini rahatsız hissediyorlar (yüzde 31), bunu trenler ve toplu taşıma araçları izliyor (yüzde 25). Ancak bu rahatsızlık özellikle toplu taşımayı sık kullanan kişilerde daha belirgindir. Kadınlar erkeklerden daha kritiktir. Gençler ve şehir sakinleri de kendilerini özellikle rahatsız hissediyor. DLR araştırmacısı Barbara Lenz, “Bu endişe verici bir gelişme. Çünkü bunlar tam olarak yerel toplu taşımayı günlük yaşamda sıklıkla kullanan gruplar. Bu nedenle toplu taşıma, krizde en çok kaybedenlerden biri.”

Araba hala net bir iyi hissettirme faktörü ile ilişkilendiriliyor. Bu, yazın ilkbahara göre daha az belirgindir, ancak yine de açıkça mevcuttur. Yüzde 80’i değişiklik olmadığını, yüzde 16’sı ise önemli ölçüde daha rahat olduğunu gösteriyor. Karantina sırasında, arabası olmayan hanelerden insanların yaklaşık üçte biri kendi arabasını kaçırdı. Bu değer beşte bire düştü. Toplu taşıma kullanıcılarının yaklaşık yüzde 60’ı kendi araçlarının olmadığını belirtiyor. Ankete katılanların sadece yüzde 13’ü her gün bisiklete biniyor. Arabası olmayan hane halklarının araba alma niyeti yüzde altıda kalıyor. Neredeyse dörtte üçü için satın alma niyeti Corona ile ilgili.


Çevrimiçi ticaretin önemi artmaya devam ediyorHaziran ve Temmuz aylarında yapılan ikinci ankette katılımcılar, Corona dönemi öncesinde olduğu kadar günlük ihtiyaçları için mağazalara gittiklerini belirttiler. Ancak, birçok kişi hala bu konuda rahatsız hissediyor. Üç kişiden ikisi, alışverişe çıkmanın şu anda daha az eğlenceli olduğu konusunda hemfikir. Çevrimiçi alışverişe yaygın geçiş devam ediyor: Anketten önceki dört hafta içinde yüzde 82’si çevrimiçi alışveriş yapmıştı, bu oran pandemiden önceki yarıdan biraz daha azdı. Özellikle 35 yaşına kadar olan genç yetişkinler internetten çok sık alışveriş yapıyor ve bunların neredeyse yarısı geçen ay en az dört kez alışveriş yapıyor. Tüm katılımcıların üçte biri bir yıl içinde internetten daha sık alışveriş yapacaklarını düşünüyor.


Corona yazında serbest zamanBir önceki yılın yaz aylarına kıyasla, ankete katılanlar boş zaman aktivitelerini önemli ölçüde daha az gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bu isteksizlik, büyük etkinliklerle ilgili olduğu kadar restoran ziyaretleri, kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleriyle de ilgilidir. Öte yandan, çok sayıda insanla karşılaşmanın mümkün olmadığı boş zaman etkinlikleri de benzer sıklıkta gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık yarısı, özellikle kapalı odalardaki aktiviteler sırasında, eskisinden daha rahatsız veya önemli ölçüde daha rahatsız hissettiklerini belirtti.


İş hareketliliği: Evden çalışma eğilimi devam ediyorAnkete katılanların çoğu hala evden çalışıyor. İstihdam edilen araştırma katılımcılarının yaklaşık yüzde kırkı, işlerinin bir kısmını veya tamamını evden çalıştıklarını bildiriyor. Ancak, bunu Nisan ayındaki ilk çalışmaya göre daha esnek bir şekilde ele alıyorlar. Evden çalışma seçeneğiyle ankete katılanların yüzde 75’i bunu olumlu olarak değerlendiriyor. Bahara göre bu sayı yüzde 15 arttı. Uzun vadede evden çalışmayı daha fazla hayal edebilenlerin oranı Nisan ayına göre yüzde 59’dan yüzde 70’e yükseldi.