Hipospadias

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Hypospadias doğumsal bir anomali olup, idrar yapılan deliğin olması gereken yerde olmaması olarak tanım edilebilir. Hipospadias da delik penisin ucunda olmazda, altında rastgele bir yerde olabilmektedir.

Her 250 erkek çocuğundan birinde hipospadias görülür.

Hipospadias, halk lisanında ‘peygamber sünneti’, ‘doğuştan sünnetli’ yahut ‘yarım sünnetli’ olarak isimlendirilir. Bu ismin verilme sebebi, hipospadiasın sık görülen formunda sünnet derisinin ön tarafta gelişmemiş yalnızca penisin art kısmında gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Hipospadias sünnet derisinin görünüşüne, idrar çıkış deliğinin yerine ve penisteki eğriliğin varlığına bakılırsa çeşitlilik gösterir.

Hipospadias, doğumsal bir durumdur. sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte, anne karnında hormonal ikazların eksik kaldığına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Genelde doğum daha sonrası dikkatli bir muayene ile teşhis temalır. 6-18 ay ortası operasyon için en uygun yaş aralığı olarak kabul edilmektedir.

Tedavide temel amaç işeme deliğinin yepyeni yerine taşınması ve penisin kozmetik görünümünde tatminkar bir sonuç elde etmektir. Hipospadias tamirinde tanımlanmış pek hayli teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin temel prensibi:

İdrar çıkış deliğinin olması gereken yere taşınması için yeni bir kanal yapılması,

Düz bir penis oluşturulması (eğriliğin giderilmesi)

Estetik açıdan olabildiğince olağan görünümde bir penis oluşturulması.

Operasydaha sonrasında;

Pansuman: Çocuklar genelde bir pansuman ile meskenlerine masraflar. Bu pansuman 3 gün daha sonra çıkarılır ve duruma nazaran yeni pansuman yapılır. Pansuman çıkarıldığında penis şiş ve mor renkli görünümde olabilir. Bu görünüm olağan olup vakit içinde geçecektir.

Alt bezi: Operasyon esnasında takılan katater, çift bez tekniğinde içerideki bezden açılan bir delikten dışarı çıkarılır bu biçimdelikle idrarın dış beze akması sağlanır.

Katater: Hipospadiasın derecesine göre operasyon esnasında mesaneye yerleştirilen katater 5-10 gün müddetle idrarın dışarı akması için yerinde bırakılır.

Mesane kasılmaları: Katater mesanede ihtar ile kasılmalara niye olabilri. İlaçlarla rahatlama sağlanır.

Antibiyotik: katater durduğu sürece idrar yolu enfeksiyonu önlemek hedefli antibiyotik kullanılmalıdır.

Ağrı kesici: Operasydaha sonrasında ağrı olur. Ağrının giderilmesi için ağrı kesiciler önerilmektedir.

Aktivite: Çocuklarda aktivitelerin 4 hafta kadar kısıtlanması gerekmektedir.

Beslenme: Olağan beslenmeye devam edilmeli sıvı tüketimi arttırılmalıdır.


Komplikasyonlar

Hipospadiasın düzeyi ve ciddiyetine bakılırsa komplikasyon riski değişkenlik göstermektedir.

Üretral fistül: İdrar yeni yapılan idrar çıkış deliği haricinde öbür yerden gelmesi durumudur ki en sık karşılaşılan komplikasyondur.

Üretranın daralması: Yeni yapılan idrar yolunda katater çıkarıldıktan daha sonra daralma gelişebilir. Bu çocuklarda işeme esnasında zorlanma gözlenebilir.