Atıksu Arıtma Tesislerinde Otomasyon Çözümleri

Hasan

New member
Festo, içme suyu ve atıksu arıtma tesisleri için tek bir kaynaktan ihtiyaca özel, verimli, güvenilir ve dayanıklı otomasyon çözümleri sağlamaktadır. Bu avantaja aynı zamanda teknoloji yoluyla da sahip olabilirsiniz. Basınçlı havanın șartlandırma ve dağıtımı için gerekli olan bütün malzemeler dahil, Aktuatörlerden valf adalarına kadar doğru ekipman kullanımı ile tesislerinizin enerji verimini ciddi oranda artırabilirsiniz.


Almanya/Sindelfingen’deki su arıtma tesisinde 250.000 kişilik bir nüfusun atık suları arıtılıyor. Schwippe nehrinin su kalitesini iyileştirmek amacıyla, mekanik, biyolojik ve çamur arıtma kademelerine sahip olan bu arıtma tesisine geçen yıl bir de koagülasyon-flokülasyon kademesi eklendi. Atık su filtrasyonu flokülasyon ve aşma hazneli 16 adet çok katmanlı filtrelerle gerçekleştiriliyor. Tesisin bu bölümü toplam 600 m² ’lik bir alana sahip ve geleceğe yönelik kapasitelerin altından kalkabilecek nitelikte. Filtreler hava ve suyun bir arada kullanıldığı kombine bir yıkama prosesiyle temizlenmekte. Proses valfinden esas kontrol seviyesine kadar ihtiyaca tam uygun, aralıksız bir otomasyon konsepti sayesinde tesisin tümünün sorunsuz çalışması garantilenmiş durumda. Amacımız her filtrenin kontrol birimini Profibus DP üzerinden merkezi proses kontrol sistemiyle irtibatlandırmak için, çok katmanlı filtrelere dağınık esaslı, çalışma güvenliği yüksek bir otomasyon çözümü bulmak.


Proses valfinden kontrol seviyesine kadar uzanan eksiksiz bir otomasyon konsepti: Festo ürünü valf adası teknolojisi içeren kontrol kabinleri.
Dağınık esaslı sistemler maliyet tasarrufu sağlar

Sindelfingen atık su arıtma tesisinde arıza arama ve tedbir amaçlı ön bakım: Pnömatik otomasyon çözümleri sayesinde birçok olanak artık hayal değil.
Tesis içinde çok dağınık bir biçimde yerleştirilmiş servo tahrikli armatürlerin bir kısmına ulaşmak gerçekten zordur. Armatürleri tekli ön kontrol valfleri aracılığıyla sürmek bir yöntem iken, bir diğeri de dağınık esaslı valf adaları kullanarak kontrol seviyesiyle bağlantı kurmak olabilir. Maliyet kalemine bakıldığında Festo’nun sunduğu kontrol kabinine monte edilmiş dağınık esaslı valf adası sistemlerinin avantajlı olduğu görülmektedir. Bu tür bir sistem çözümü uygulandığında, örneğin Profibus DP için valf adasından endüstriyel seri haberleşme yoluna ulaşan tek, açık ve standartlaştırılmış bir arabirim oluşturulabilir. Bunun yanında fonksiyon blokları veya tesis birim ve kısımları tek başlık altında toplanıp valf adası konfigürasyonuyla eşleştirilebilir. Böylece öğelerin birbiriyle uyumunu temin ederek karmaşık yapılı tesislerin otomasyonunun yalın, modüler bir sistem biçiminde gerçekleştirilmesi mümkün olur.

Toplam 90 tahrik sistemli komple sistem
Sindelfingen arıtma tesisi için hazırlanan çözüm, tahrik sistemlerinden valf adalarına kadar gerekli tüm öğeleri içeren bir paketten oluşmaktadır. Aksesuar ve bağlantı elemanları da pakete dahildir. Nominal genişlikleri 800 mm’yi bulan armatürler için 90 adet DLP ve DRD tip döner tahrik sistemi seçilmiştir. Bunların bir kısmı konum regülatörleri ve pozisyon ölçme sistemleriyle birlikte teslim edilir. Tesise ayrıca elektriksel terminaller ve valf adalarını içeren toplam 16 kontrol kabini kurulmuştur. Çözümün çekirdeğini oluşturan 03 tip elektropnömatik valf adaları entegre arıza arama fonksiyonlu, dağınık esaslı otomasyon çözümünün kısa sürede ve kolayca işletmeye alınmasını garanti etmektedir.

Nominal genişlikleri 800 mm’yi bulan armatürler için 90 adet DLP ve DRD tip döner tahrik sistemi seçilmiştir. Bunların bir kısmı konum regülatörleri ve pozisyon ölçme sistemleriyle birlikte teslim edilir. Tesise ayrıca elektriksel terminaller ve valf adalarını içeren toplam 16 kontrol kabini kurulmuştur. Çözümün çekirdeğini oluşturan 03 tip elektropnömatik valf adaları entegre arıza arama fonksiyonlu, dağınık esaslı otomasyon çözümünün kısa sürede ve kolayca işletmeye alınmasını garanti etmektedir. Anahtarlama olaylarının sayısı, işletme saatleri, hava beslemesi, işletme basıncı, armatürlerin son konumlardaki pozisyonu, elektrik beslemesi ve voltaj gibi göstergelerden yararlanarak durum gözetimi (Condition Monitoring) uygulanabilir. Olağandışı değerler dikkat çektiğinde hatalı komponentler, arıza yapıp büyük zarara yol açmadan veya tesisin topyekün işletme dışı kalmasına sebebiyet vermeden önce değiştirilebilir. Böylelikle istenmeyen tesis arızaları ve dolayısıyla gereksiz maliyetlerin oluşması önlenebilir.

Sistem arıza arama fonksiyonlu ön tedbir amaçlı bakım
Yukarıda anlatılan basit gözetim çözümleri topyekün sistem analizileri ile tamamlanmaktadır. Kontrol sistemine entegre edilen bir arıza arama veri belleği tüm hata bildirimlerini oluşma zamanıyla birlikte kaydeder. Bu şekilde biriktirilen arıza arama verileri merkezi kontrol sistemi aracılığıyla değerlendirmeye tabi tutulup özellikle kritik proses fonksiyonlarının titizlikle denetlenmesini sağlar. Anma ve gerçek değerlerin birbiriyle karşılaştırlması suretiyle belli başlı proses parametrelerinde meydana gelen değişimler fark edilip değişimin hangi yönde geliştiği anlaşılabilir. Tüm bu verilerden yola çıkarak gerekli bakım tedbirleri arıza oluşmadan uygulanabilir. Yani önleyici bakım kesinlikle mümkündür. Tekniğin güncel gelişim seviyesindeki sistemler rahatça ofisten konfigüre edilip internet üzerinden denetlenebilir. Bunun için otomasyon çözümü ile bilişim teknolojisi arasında direkt ethernet bağlantısından yararlanılır.


DLP serisi aktuatörle otomatik olarak sürülen bıçaklı vana
Optimum ekonomik verim, maksimum güvenilir çalıștırma ile entegre halde.

Pompa istasyonları için otomasyon çözümleri
Pompa istasyonları için Festo’nun otomasyon çözümleri merkezi veya dağınık PLC ile kontrol edilebilmektedir. DLP serisi doğrusal aktuatör üzerine monte edilen NFV3 Namur valfler ile bıçaklı vananın açma ve kapama fonksiyonu doğrudan pompanın çalıșması ile senkronize șekilde yapabilir. Basınçlı hava tankı aynı zamanda bir acil durum enerji deposu görevini yerine getirir ve enerji kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girer. Bu acil durum fonksiyonu enerji kesintilerinde sisteme çalıșma emniyeti garantisi sunar.

Elektrikli otomasyon sistemlerine göre ikna edici pnömatik çözüm alternatifleri
Fabrika ve proses otomasyonu alanında yeniliklerin öncüsü olan Festo, yıllardır su ve atıksu arıtma sahasında da ne denli aktif bir oyuncu olduğunu tek bir kaynak olarak sunduğu, bütün gereksinimleri karșılayan, özel projelere ve katma değer sağlayan așamalara uzmanca yaklașımlı otomasyon çözümleri ile kanıtlamaktadır. Günümüzde, pnömatik otomasyon konsepti bütün dünyada biricik kaynağımız olan suyun oldukça ekonomik ve çevreye dost bir șekilde ișlenmesine katkı sağlamaktadır. Pnömatik çözümler kendine özgü yapısının verdiği kararlılık, çevre koșullarına dayanım ve kapasite sayesinde otomasyon alanında lider bir teknolojidir.