Akıllı Mobilite – Haberler

celikci

New member
Geleceğin trafiği otomatik, ağ bağlantılı ve elektrikli olacak; şehirleşme ilerliyor, şehirler akıllı hale geliyor. Karayolu kullanıcıları, otomatik veya manuel, karayolu veya demiryolu üzerinde, havada veya suda ortak bir trafik alanında hareket eder. Taşıma sistemi her koşulda güvenli, sağlam ve verimli bir şekilde çalışmalıdır.

Bunun için aşağıdaki soruların cevaplanması gerekir:

  • Karayolu, demiryolu, gemi ve hava trafiğinde otomasyon, bahsedilen gereksinimler altında nasıl başarılı olabilir ve bunun için trafik alanları nasıl etkin bir şekilde planlanabilir?
  • Kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanan bir ulaşım sistemi için kapsayıcı, kendi kendini organize eden işbirliği planları ve organizasyonel ilkeler nelerdir?
  • Teknolojik engeller nasıl aşılabilir ve sinerjiler mümkün olan en iyi şekilde nasıl kullanılabilir?
  • Yüksek beklentileri karşılamak ve aynı zamanda bunları başarılı bir şekilde uygulamak için hangi seçenekler var?
  • Akıllıca bağlantılı verilere dayanan yüksek hassasiyetli simülasyonlar burada nasıl bir rol oynayabilir?
Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), akıllı mobilitenin enine kesit konusundaki projelerde bu ve diğer soruları ele alıyor ve böylece Almanya’nın otomatikleştirilmiş trafikte lider bir pazar ve lider sağlayıcı olarak kurulmasında endüstri ve siyaseti destekliyor.